30.8.2010

Pro rodiče

Přihláška do oddílu – zde
Evidenční list – zde
Metodické materiály Junáka k dětem vlčáckého věku (stahujte přímo z webu Junáka) – zde

Termín všech schůzek a výše registrace naleznete zde.

Zajímá vás více informací, kontaktujte nás!


Junák patří mezi dětské organizace, které mají jeden z nejlepších a nejpropracovanějších vzdělávacích programů pro skautské vedoucí. Ten se skládá z několika různě těžkých stupňů. K tomu, aby mohl vedoucí vést skautský oddíl potřebuje úspěšně absolvovat čekatelskou a vůdcovskou zkoušku. Tyto zkoušky zaručují, že vedoucí disponuje základními znalostmi v oblasti metodiky, psychologie, práva, hospodaření nebo např. zdravovědy.

Čekatelská zkouška je základním stupněm činovnického vzdělávání a je vstupním bodem celého kvalifikačního systému. Všechny ostatní kvalifikační stupně předpokládají minimálně předchozí složení čekatelské zkoušky. Cílem čekatelské zkoušky je prověřit zralost uchazeče a zjistit, zda je schopen svojí činností přispět ke zdárnému rozvoji dětí a v maximální míře zajistit jejich bezpečnost. Součástí zkoušky jsou základy skautské výchovné metody a metodika běžných činností družiny a oddílu, základy psychologie a pedagogiky a právní minimum.

Cílem vůdcovské zkoušky je zjistit, zda je kandidát schopen samostatně a úspěšně vést a vychovávat mládež podle skautských zásad. Zda zná cíle a základy skautingu, zda ovládá obsah a metody skautské výchovy a je schopen s nimi pracovat. Zda má potřebné osobnostní předpoklady, znalosti a dovednosti pedagogické a psychologické, organizační a právní. Zda je schopen reprezentovat skautské hnutí na veřejnosti a zda si je vědom odpovědnosti při výchově svěřených dětí. V současné době jsou vůdcovské zkoušky akreditovány ministerstvem školství a každý kdo touto zkouškou projde obdrží certifikát o způsobilosti vést oddíl mládeže a dětský tábor. Podmínkou pro splnění vůdcovské zkoušky je také absolvování čtyřicetihodinového zdravotnického kurzu červeného kříže, který zaručuje budoucímu vůdci poměrně rozsáhlé znalosti v oblasti první pomoci.

Posláním instruktorské kvalifikace je příprava instruktorů pro další výchovu činovníků – tedy lidí, kteří se starají o děti v Junáku. Po absolvování instruktorské kvalifikace získá instruktor znalosti v oblasti didaktiky, zážitkové pedagogiky, managementu oddílu nebo např. skautského PR.