30.8.2010

Historie

140. skautský oddíl obnovil svou činnost 30. května v roce 1990. Toho dne se do agitačního střediska poblíž Budějovického náměstí sešli chlapci různého věku, aby položili základ znovuobnovené „stočtyřicítce“. Oddíl začal ihned fungovat, a jelikož bylo dětí dostatek, rozdělily se na tradiční vlčácké a skautské družiny. Hanka s Petrem si vzali na starost vedení vlčat, skauty vedl Orel.

Největším úkolem pro oddíl byla přeměna agitačního střediska v útulnou klubovnu. V tomto prostoru jsme se bohužel neohřáli dlouho, jelikož jsme se museli přestěhovat. Činnost oddílu se postupně rozbíhala, podnikaly se první výpravy do Klínce a Loděnice, kde se uskutečnil první oddílový slib. Oddíl se na základě několika náborů rozrostl. Kromě smečky vlčat fungovaly dvě družiny skautů – Jeleni a Medvědi (názvy těchto družin během několika let v oddíle zdomácněly a používají se do dnešní doby). Vedoucím oddílu byl od roku 1991 Kennedy.

Díky přátelským vazbám s klatovskými skauty strávil oddíl svůj první porevoluční tábor na krásné louce nedaleko obce Letovy u Nalžovských hor. Na začátku roku 1992 se oddíl poprvé oddíl zúčastnil zimního přechodu Brd a na jaře téhož roku se oddíl přestěhoval do nové klubovny Na Dolinách. Vlčata získala klubovnu v suterénu činžovního domu v Počátecké ulici. V tuto dobu byl již oddíl dostatečně materiálně zabezpečen, aby mohl podniknout svůj první samostatný tábor. Uskutečnil se poblíž Nových Mitrovic a kromě našeho oddílu se ho účastnil i náš sesterský 12. dívčí oddíl. Po tomto táboře se vlčata pod vedením Petra a Hanky rozhodla osamostatnit se a založit vlastní oddíl, kterému bylo přiděleno číslo 180.

V roce 1993 se oddíl vypravil opět na letovské tábořiště, od kterého jsme si hodně slibovaly. Na táboře fungovaly dvě skautské družiny pojmenované podle stromů – Duby a Buci. Na začátku nového skautského roku pomalu skomírající oddíl vzkřísila nově příchozí vlčata. Jejich vedení si vzal na starost Miguel a Lišák. Dá se říci, že těch pár vlčat přineslo do oddílu tolik potřebnou novou krev. V roce 1994 přichází do CXL další vlna vlčat. Letního tábora v Letovech se opět účastnila i „Dvanáctka“.

Rok 1995 s sebou přinesl další velký boom vlčat. Důsledkem toho vznikají v oddíle dvě vlčácké družiny. Téhož roku získal oddíl novou klubovnu v ulici Pod Vilami po zaniklém 94. oddílu. Tábor proběhl opět v Letovech, kde jsme navázali několikaletou spolupráci s dívčím plzeňským oddílem Bystřina. Od roku 1996 se roveři, zejména Lišák, Miguel, Robert a Radek, začínají významněji podílet na chodu a vedení celé CXL. Tábor v 1996 sice proběhl tradičně na letovské louce, přesto byl však odlišný od těch předchozích. Prakticky celé vedení tábora bylo v režii Lišáka, Miguela, Roberta a Radka, kteří připravili celotáborovou hru na motivy Tolkienova Hobita.

V roce 1997 fungují v CXL dvě skautské a dvě vlčácké družiny (zelená a žlutá). Robert, Lišák, Miguel a Einstein složili úspěšně čekatelskou zkoušku a první tři přebírají vůdcovskou štafetu po Kennedym. Letní tábor se již pošesté koná v Letovech, ale poprvé za účasti všech tří oddílu Platanu. Na tomto táboře se rozjela spolupráce s horažďovickými skautkami, která trvala několik let. Důkazem dlouhotrvající spolupráce může být také proběhnuvší svatba Roberta a Mirky v roce 2007. Po táboře vzniká v oddíle třetí skautská družina s názvem Ježci.

Rok 1998 se začal optimisticky, jelikož jsme získali novou klubovnu ve Viktorinově ulici. Tu jsme začali postupně zvelebovat, abychom ji po roce museli kvůli rekonstrukci celého domu opustit. Oddíl si zvolil svůj symbol, který výtvarně zpracoval Vladimír Pechar – Pluto. Na tábor jsme vyrazili bez 12. oddílu do Letov. Dalo by se říci, že rok 1999 se stal synonymem pro přesouvání se z prostor do prostor kvůli rekonstrukci domu. V této době v CXL fungovala jedna vlčácká družina a dvě skautské. Hitem tábora 1999 byla celotáborová etapová hra „Ostrov pokladů“, kterou připravoval Miguel s Woytou. Po táboře ve stejném roce odchází z vedení Lišák, kterého nahrazují Cllon s Woytou. Tábor 2000 již nechtěl oddíl trávit na letovské louce, a tak se na podzim uskutečnila oddílová výprava do Novohradských hor, jejímž jediným cílem bylo nalézt nové tábořiště.

S významnou změnou letopočtu se změnilo i oddílové vedení. Do této doby fungujícího oddílového vedoucího, Roberta, nahradil Miguel. Tábor 2000 se opravdu již naposledy konal v Letovech společně s 12. dívčím oddílem.

Jarní prázdniny v tradičním duchu se v roce 2001 definitivně odmlčely a celé středisko poprvé vyrazilo na lyžařský kurz do Zdobnice v Orlických horách. Během této akce našel Miguel společně s Adamem nové tábořiště pro náš oddíl. V létě nás toto tábořiště přivítalo nehostinným lopuchovým porostem, čtrnácti propršenými dny, rozvodněným potokem a zcela bahnitou loukou. Tábor v Liberku byl poprvé v historii CXL předčasně ukončen o několik dnů dříve.

Na podzim se opakovala naše hledací výprava do jižních Čech, při níž jsme objevili přenádhernou mazelovskou louku. Během tohoto roku upustil Miguel od vedení vlčat a začal se věnovat starším skautům. Na tábor 2002 do Mazelova s námi již nejel Cllon, který měl do této doby na starost vlčáckou družinu. Po táboře táboře se Miguel postupně začal vytrácet z vedení oddílu a jeho funkci pomalu začal přebírat Woyta. Společně s Woytou se do nových pozic přesunuli i mladí roveři. Spolupráce s nimi se však neubírala správným směrem, a tak se jejich a oddílové cesty rozdělily.

V letech 2003 a 2004 se oddíl nacházel ve velké krizi. Scházelo mu vedení i děti. Tábor 2003 proběhl ve Lhotce opět společně s 12. oddílem. Po tomto táboře se Woyta ocitl sám ve vedení oddílu a se zbytkem roverů se oddíl definitivně rozloučil. S velkými změnami v oddíle přichází i nová koncepce tématicky laděných výprav (např. Apple party), které mají tradici do dnešních dnů. Na podzim vzniká z nově příchozích vlčat zcela nová vlčácká družina, kterou stejně tak jako skautskou vede Woyta. Tento stav trvá do tábora 2004, který se konal nově na louce nedaleko obce Hlasivo. Z nejstaršího člena skautské družiny, Jámy, se po tomto táboře začal profilovat velmi schopný pomocník u vlčácké družiny.

V lednu 2005 je náš oddíl obohacen o nově příchozí Terezu, která má na starosti společně s Jámou vlčata a Woyta se tak může více věnovat skautům. Oddíl se v tomto roce úspěšně rozrostl o několik vlčat a proběhla náborová výprava Kámoše vezmi s sebou, která se konala na Beníškách. V červenci se konal jeden z nejúspěšnějších táborů v Hlasivu společně s 12. oddílem, kde se ústředním tématem stala etapová hra na motivy Hvězdné brány. Po táboře se objevila snaha o vznik roverské družiny při CXL. Tento pokus však po několika měsících skončil neúspěchem.

V roce 2006 byly výpravy laděny podle světových svátků. Oddílu se v této době vcelku dařilo. Tábor proběhl naposledy v Hlasivu spolu s 12. oddílem. Inspirací pro etapovou hru se stal seriál Haló, haló. Po táboře opustili náš oddíl členové, do kterých vedení oddílu vkládalo velké naděje. Právě kvůli tomuto zklamání se vedení oddílu na malou chvíli ocitlo ve velké krizi. S novým rokem přišily na řadu i nové výpravy tentokrát zaměřené na země světa. Na jaře 2007 odjela Tereza na půl roku do Berlína a Jáma zůstal na vedení vlčácké družiny sám. Tato skutečnost se ukázala jako velmi prospěšná pro celý oddíl. Těsně před táborem posílil řady našeho oddílu Tudyáš, který do CXL přešel ze 180. oddílu. Tábor 2007 proběhl na nové louce nedaleko Radonic. I přes to, že na tomto táboře byla nízká účast dětí, tábor se velmi povedl, podobně jako tábor 2008, na kterém proběhlo předání oddílu do rukou Jámy, Jardy a Džawy, neboť Tudík náš oddíl před táborem opustil.

Na podzim roku 2008 odešli i Jarda a Džawa a Jáma zůstal na vedení oddílu sám. První polovinu roku 2009 pak CXL prožila ve spojení s oddíly ze střediska, Dvanáctkou a Venetou, se kterou také uspořádala tábor 2009 v Radonicích. Od září 2009 se CXL přeorientovala na vedení roverů, tedy kluků starších 15 let. Ve stejné době také přišel od oddílu Pája a oddíl začal nabírat nový směr. V roce 2010 jsme úspěšně nabrali několik vlčat, okolo kterých se celý školní rok 2010/2011 točil. Tábor s děvčaty z našeho partnerského oddílu Dvanáctka se povedl a na podzim oddíl pokračoval dál.  Oddíl nabíral další děti, na tábor 2012 jsme již jeli sami.  Tábor byl bohužel trochu poznamenán potokem, který se jednoho večera prohnal táborem a spíše než škody na stavbách či vybavení způsobil škody na morálce.

Ale po táboře se na nás usmálo štěstí a dětí začalo chodit čím dál tím více. Schůzky začali vést Aleš a Woyczin a oddíl po několika letech překročil desítku dětských členů. Na tábor v roce 2013 jsme jeli do Radonic osvědčených z let 2007-9.  Kromě programu i vizuální stránky tábora se povedla ještě jedna věc. Jáma a Pája předali oddíl mladší energii, Woyczinovi s Alešem.